کفیر یا همان شیر تخمیر شده، که توسط باکتری های اسید لاکتیک مفید و مخمرهایی که به شیر تلقیح می‌شوند تهیه می شود. در این مطالعه، پنج سویه مخمر پروبیوتیک متعلق به گونه‌های Candida zeylanoides، Yarrowia lipolytica، Kluyveromyces lactis و Debaryomyces hansenii در یک کشت مشترک با سویه تجاری لاکتوباسیلوس کازئی، به منظور ارزیابی عملکرد تخمیر مخمرها و توسط شیرهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند.

غلظت هر مخمر جهت به دست آوردن یک کنسرسیوم پایدار که تحت تاثیر منفی باکتری قرار نگیرد، تعدیل شد. علاوه بر این، همه مخمرها به مدت پنج هفته در دمای 4 درجه سانتیگراد زنده ماندند و به مقدار مشخص در 150 میلی لیتر کفیر رسیدند، حجمی که مربوط به یک محصول تجاری است.

کنسرسیوم مخمرها عملکرد تخمیر مناسبی را در همه شیرها نشان داد و خواص تحلیلی و معطری خاص و متمایز را به کفیرها اعطا کرد که با طعم دلپذیر تأیید شد. به طور کلی، آزمایش پانل نشان داد که کفیر گاو و گوسفند بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. این ارزیابی با محتوای متمایز فرآورده های تخمیری نشان می دهد که نوع مخمر به طور مثبت بر عطر نهایی تأثیر می گذارد و به کفیر طعم عالی می دهد.

مشاهده مقاله

ترجمه مقاله درباره کفیر

ترجمه مقاله درباره کفیر

جهت ترجمه متن کامل این مقاله با شماره 09116648824 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.