عفونت ادراری به معنی عفونت یکی از بخش‌های دستگاه ادراری می‌باشد و می‌تواند کلیه‌ها، مجاری ادراری و یا مثانه را درگیر کند. هنگامی که عفونت، دستگاه ادراری تحتانی را مبتلا می‌کند سیستیت ساده (عفونت مثانه) نامیده

طبق گفته دانشمندان، مقاومت چین در ارائه اطلاعات مهم مربوط به روزهای اولیه شیوع کرونا باعث می‌شود کشف سرخ نخ های مهم کمک کننده جهت جلوگیری از شیوع های بعدی

محققان چینی موفق به یافتن نوعی باکتری در یک محصول برنج شدند که می‌تواند برنج را در برابر بیماری‌ها مقاوم کند. کلید پرورش گیاهان مقاوم دانشمندان موفق به یافتن کلید