تحقیقات جدید نشان داده است که انواع خاصی از باکتری ها می توانند با تغییر شکل خود در مواجهه طولانی مدت با آنتی بیوتیک ها سازگاری بیشتری داشته باشند. تحقیقات

عامل گسترش کرونا طیق آخرین تحقیقات دانشمندان: شاید شما هم این روزها با تبلیغات گسترده دستگاه های تصفیه هوا مواجه شده باشید. اما آیا واقعا این تبلیغات درست بوده و