یافته ها حاکی از آن است که سازندگان واکسن ممکن است لازم باشد همزمان با تکامل ویروس، مانند واکسن آنفلوانزا، واکسن کرونا را نیز به روز کنند. سه مطالعه آزمایشگاهی