طبق گفته دانشمندان، مقاومت چین در ارائه اطلاعات مهم مربوط به روزهای اولیه شیوع کرونا باعث می‌شود کشف سرخ نخ های مهم کمک کننده جهت جلوگیری از شیوع های بعدی

عامل گسترش کرونا طیق آخرین تحقیقات دانشمندان: شاید شما هم این روزها با تبلیغات گسترده دستگاه های تصفیه هوا مواجه شده باشید. اما آیا واقعا این تبلیغات درست بوده و

تاریخچه و تعریف پروبیوتیک برای اولین بار در سال 1892، دودرلاین میکروارگانیسم های مفید برای بدن انسان را شرح داد. و پس از آن همواره در این زمینه مطالعاتی جهت